A tanterv


A Doktori Iskola mintatanterve

  Kreditek száma az  
Tárgyak 1. 2. 3. 4. 5. 6. Össz.
  félévekben  
I. Képzési kredit              
Alapozó tárgyak 5+5 5+5 - - - - 20
Programhoz kötött kötelező tárgyak 5 5 5+5 - - - 20
Szabadon választható tárgyak - - 4 4+4+4 - - 16
Összes képzési kredit 15 15 14 12 - - 56
II. Kutatási kredit 10 10 10 10 17 17 74
III. Publikációs kredit Az aktuális félévben teljesített, publikációs feltételek szerinti kreditpont 50
Mindösszesen
(minimálisan megszerezhető kredit)
24 24 24 24 17 17 180

Alapozó tárgyak

1. félév:
 • A kutatásmódszertan alapjai
 • A statisztikai elemzések elmélete
2. félév:
 • A statisztikai elemzések gyakorlata
 • A kutatási eredmények értékelése

Kötelező tárgyak

Az emberi erőforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program
 1. Szociálpszichológia (1. félév)
 2. Demográfia (2. félév)
 3. Társadalmi problémák (3. félév)
 4. Regionális egyenlőtlenségek (3. félév)
Marketing program
 1. Marketingstratégiai gondolkodás és gyakorlat (1. félév)
 2. A marketingkutatás aktuális kérdései (2. félév)
 3. Marketingkommunikáció (3. félév)
 4. A minőség és a marketing etikai összefüggései (3. félév)
Nemzetközi gazdálkodás program
 1. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (1. félév)
 2. Az EU regionális és világgazdasági szerepe (2. félév)
 3. Nemzetközi politikai gazdaságtan (3. félév)
 4. Nemzetközi pénzügyek (3. félév)
Pénzügy program
 1. Nemzetgazdasági és vállalati életciklusok (1. félév)
 2. Hagyományos és modern vállalati pénzügyek (2. félév)
 3. Pénzügyi diagnosztika és tervezés (3. félév)
 4. Értékalkotás növekedésben és válságban (3. félév)
Vállalkozás gazdaságtan és menedzsment program
 1. Kvantitatív módszerek az üzleti területen (1. félév)
 2. Vezetés és szervezés (2. félév)
 3. Stratégiai- és változtatásmenedzsment (3. félév)
 4. Vállalati gazdaságtan kiemelt fejezetei (3. félév)

Szabadon választható tárgyak (3-4. félév)

 • A szervezetfejlesztés elmélete és modelljei
 • A szervezetfejlesztés gyakorlata
 • A szervezeti kultúra vizsgálata és fejlesztése
 • Döntéstámogató rendszerek és módszerek
 • Egészséggazdaságtan
 • Fejlődésgazdaságtan
 • Gazdaság- és politikai földrajz
 • Gazdaságszociológia
 • Kisvállalkozás-fejlesztési politika
 • Nemzetközi gazdaságtan (haladó)
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan
 • Projektek menedzselése
 • Regionális és városgazdaságtan
 • Stratégiai menedzsment
 • Szervezetelmélet
 • Szervezeti magatartás és vezetés
 • Társadalmi–gazdasági előrejelzés
 • Termelés- és innovációmenedzsment
 • Üzleti gazdaságtan
 • Üzleti tanácsadás
 • Vállalatfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások
 • Vállalkozás és globalizáció
 • Vállalkozás innováció
 • Vezetői gazdaságtan
 • Vezetői számvitel és kontrolling