Adatok, statisztikák


Fokozatott szerzett hallgatók

A doktorandusz neve Az avatás időpontja A témavezető neve A kutatási téma címe
Ajkay Adrián 2011.02.11. Dr. Andrássy Adél Az európai uniós fejlesztési támogatások szerepe a nyugat-dunántúli nonprofit szervezetek működésében
Ambrus Rita Anna 2013.02.08. Dr. Lett Béla A személyi jövedelemadó rendszer áttekintése, különös tekintettel az adókedvezmények hatására
Balázsné Lendvai Marietta 2013.07.05. Szabóné dr. Pataki Eszter A bankmarketing szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében;
Bartus Sándor Tamás 2007.06.29. Dr. Andrássy Adél A vámtörvény változásai – irány az Európai Unió
Bátor Attila 2008.06.20. Dr. Huszti Ernő Az imázs szerepe a fogyasztói döntéshozatalban és a kereskedelmi bankok lakossági piacán
Bérczessy Lajos 2008.06.20. Dr. Gyöngyösy Zoltán A marketingkommunikáció szinergikus hatása a társadalmi kommunikáció struktúrájában
Boga-Pohl Patrícia 2013.07.05. Dr. Székely Csaba A tudásmenedzsment szerepe a vállalatirányításban;
Borbély József 2008.06.20. Dr. Hőgye Mihály Globalizáció és nemzeti identitás Kelet-Közép-Európában
Brimmen, Frank 2015.06.27. Dr. Székely Csaba Generierung von Arbeitgeberpräferenzen - Wie kleine und mittelständische Unternehmen zum Arbeitgeber der Wahl bei deutschen, niederlandischen bzw. Ungarischen Studenten werden können
Burik Mónika 2011.07.01. Dr. Balázs Judit A magyar és külföldi büntetés-végrehajtási intézetek pénzügyi és gazdasági tevékenységének összehasonlítása
Czeglédy Tamás 2008.02.29. Dr. Balázs Judit Global Governance
Csengei Gábor 2005.07.01. Dr. Gidai Erzsébet Forrásallokáció és költséggazdálkodás a magyar egészségügyben
Csermák Károly 2007.06.29. Dr. Huszti Ernő A lakásépítők és –gazdálkodók szerepe és feladatai a lakáshelyzet tükrében
Csépe Andrea 2008.02.29. Dr. Józsa László A DTC (direct-to-consumer) kommunikáció az etikus termékek piacán
Csizmadia Péter 2015.02.13. Dr. Vágyi Ferenc Róbert A globális válság hatásának vizsgálata a magyar kamattermékek piacára
Dahmen, Andreas 2011.02.11. Dr. Tóth Ferenc Strategische Einflussfaktoren von M&A-Transaktionen
Danka Lajos 2015.06.27. Dr. Herczeg János A MÁV Zrt. Helyzetének stratégiai elemzése
Dernóczy Adrienn 2007.06.29. Dr. Józsa László A színek szerepe a marketingkommunikáció gyakorlatában, gyakorlati alkalmazásának kibővített lehetőségei, pszichológiai hatásai és alkalmazási területei
Eduard Holzapfel 2008.06.20. Dr. Tóth Ferenc Wissensmanagement und Wissensaufbau, dargestellt a.d. möglichkeit strategischer allianzen mit der Industrie des Osteurop. Landes Ungarn, als kandidat der EU-Osterweiterung
Egyed Krisztián 2009.07.10. Dr. Kiss Edit Éva
Dr. Horváth Csaba
Egyenlőtlenségek, pályázatok és kapcsolati hálók a Fertőd-Soproni kistérségben
Éger Istvánné 2006.06.30. Dr. Lakatos Gyula A közoktatás szerepe az egészségfejlesztésben
Farkas György 2007.06.29. Dr. Balázs Judit Vállalati felkészülés az EU-tagságra (Tapasztalatok, tanulságok, tanácsok)
Farmasi Attila 2011.07.01. Dr. Vágyi Ferenc A nemzeti tőkeáramlásról különös tekintettel a magyarországi működő tőke betelepülésére
Fáy Józsefné 2007.06.29. Dr. Vágyi Ferenc A számviteli információk felhasználása a vállalati irányításban
Fekete Mátyás 2006.06.30. Pakainé dr. Kovács Judit Turisztikai menedzsment gyakorlati alkalmazási területei és középtávú tendenciái
Gál-Knippel Barbara Dr. 2012.07.06. Dr. Gyöngyösi Zoltán A magyarországi gyógyszerpiac átalakulása 2007 és 2010 között a nőgyógyászati készítmények tükrében
Gáspárdy Tibor 2014.06.28. Dr. Molnár László A kortárs művészet piaca a magyarországi magángalériákban
Gősi Zsuzsanna 2009.07.10. Dr. Chaudhuri Sujit Az emberi erőforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának tükrében
Gyulaffy Béláné 2006.06.30. Dr. Lehotai László Globalizáció és regionalizálódás – pénzügyi folyamatok és kockázatok
Haitm Bizan 2009.07.10. Dr. Fáyné dr. Péter Emese Tourism Marketing in Libya between Reality & Ambitions
Hajdu Emese Erzsébet 2013.02.08. Dr. Vágyi Ferenc Róbert Vállalkozások adózásának és versenyképességének összefüggései az Európai Unióban a társasági adó tükrében
Happ Éva 2011.07.01. Dr. Gyöngyösi Zoltán Fogyasztói magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán
Hegedűs Mihály 2015.06.27. Dr. Pataki László Az egészségügy intézményi rendszerében végbement és folyamatban lévő integrációs folyamatok gazdasági hatásainak értékelő elemzése
Horváth Csanád 2006.06.30. Dr. Hoós János A magyar és az európai uniós versenyszabályozás, különös tekintettel a monopóliumokra és a vállalati fúziókra
Hotnyák Andrea 2015.06.27. Dr. Herczeg János Attitűdök és kompetenciák a középiskolás diákok, mint potenciális banki ügyfelek körében
Hőgye Mihály 2005.07.01. Dr. Hoós János Közösségi pénzügyek és az új közszolgálati menedzsment
Huff Endre Béla 2009.07.10. Dr. Báger Gusztáv Etikai kontroll és előzményei
Huszár Lilla 2006.06.30. Dr. Báger Gusztáv Jelzáloghitelezési rendszerek és a lakáspolitika kapcsolatának bemutatása, nemzetközi összehasonlítás
Illig, Wolfgang 2015.02.13. Dr. Mau, Markus Führung bei Veranderungsprozessen
Józsa Gábor Dr. 2010.07.02. Dr. Gyöngyösi Zoltán Daganatos megbetegedések gyógyításának gazdasági elemzése
Juhász Zita 2008.06.20. Dr. Báger Gusztáv Az EU-tagság monetáris kihívásai Magyarország számára
Karda László 2010.02.12. Dr. Tóth Ferenc Kis- és középvállalatok stratégiai vezetése
Karner Tamásné 2005.07.01. Dr. Gidai Erzsébet Gazdálkodás az egészségügyben, különös tekintettel a non-profit szektor és a kórházak gazdálkodására
Kaszás-Korén Andrea 2012.07.06. Dr. Chaudhuri Sujit A nők munkaerő-piaci versenyképessége
Katona György 2007.06.29. Dr. Gombocz János Oktatási hatékonyság növelés digitális tananyag-fejlesztéssel
Kállay Balázs 2015.06.27. Dr. Herczeg János A stratégiai változás vizsgálata a magyar bútoriparban
Kelemen Zita 2011.02.11. Némethné dr. Tömő Zsuzsanna A kereskedelmi márkázás hazai gyakorlatának empirikus vizsgálata, különös tekintettel az utilitárius és hedonista termékek körére
Kis Róbert 2013.07.05. Dr. Dézsy József A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban
Kiss Ágnes 2009.07.10. Dr. Fáyné dr. Péter Emese Környezeti fenntarthatóság az EU regionális politikájában – a hazai gazdaságfejlesztési programok tapasztalatai
Kollár Csaba 2007.06.29. Dr. Gyöngyösi Zoltán Gazdaságkommunikáció az információs társadalomban
Koloszár László 2009.09.09. Dr. Szűts István Információrendszer fejlesztése, bevezetése és sajátosságai a vállalati gyakorlatban, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra
Kópházi Andrea 2007.06.29. Dr. Herczeg János A magyarországi erdészeti részvénytársaságok alkalmazott menedzsmentjének hatása a munkaerő termelékenységére
Kovács Andrea 2015.02.13. Dr. Pataki László Az outsourcing és a privatizáció előzményei, kölcsön- és mellékhatásai, valamint következményei a teljes kórházkiszervezések, és az egyes kórházi tevékenységkiszervezések gyakorlatában
Kovács Róbert 2013.02.08. Dr. Vágyi Ferenc Róbert Az adóssággeneráló tőkeáramlások hatása az árfolyamrendszerre
Kovács Tamás 2014.02.14. Dr. Vágyi Ferenc Róbert A kockázatitőke-befektetések hatása a gazdaságra
Kurucz Attila 2011.07.01. Dr. Tóth Ferenc A teljesítménymenedzsment alkalmazhatóságának eredményei a hazai kis- és középvállalkozásoknál
Lehmann Christian 2012.07.06. Dr. Bessenyei István Eine technologische Wissensbasis für ein prozessorientiertes Projektmanagement bei der Einführung von ERP-Projekten
Lukács Amarilla 2014.02.14. Dr. Kiss Edit Éva A klaszterizációs folyamatok vizsgálata a földrajzi koncentráció, a kritikus tömeg és a finanszírozás összefüggéseiben Magyarországon
Mádi László 2008.02.29. Dr. Lentner Csaba Otthonteremtés és gazdaságpolitika – lehetőségek és hatások
Máté János 2005.07.01. Dr. Balázs Judit Az interkulturális kommunikáció szempontjai a nemzetközi piaci stratégiák előkészítésében
Máté Zoltán Dr. 2011.07.01. Dr. Gyöngyösi Zoltán A környezeti változások hatása a marketingorientációra, a marketingszervezet kialakulására, működésére a hazai kis- és középvállalkozások esetében
Mészáros Katalin 2008.02.29. Dr. Gyöngyösy Zoltán A kiskereskedelem által alkalmazott jellegzetes marketingstratégiák és a potenciális fogyasztók elvárásai
Molnár Imre 2015.06.27. Dr. Székely Csaba Változtatásmenedzsment a hazai gyakorlatban
Nagy Viktor 2013.02.08. Dr. Szűts István Döntések modellezése, előkészítése és informatikai támogatása
Németh Gábor Tamás 2008.06.20. Dr. Juhász Lajos A természetes monopolhelyzetben lévő közszolgáltatók privatizációs és árképzési lehetőségei
Németh Mária 2006.06.30. Dr. Hováth Jenő A társasági adózás összehasonlító elemzése EU-csatlakozásunk tükrében
Örlős László 2008.06.20. Dr. Báger Gusztáv Gazdasági és pénzügyi integráció az EU-ban – magyar költségvetéspolitikai összefüggései
Paár Dávid 2013.07.05. Dr. Ligeti Zsombor A magyar háztartások sportfogyasztásának gazdasági szempontú vizsgálata
Palancsa Attila 2007.06.29. Dr. Fábián Attila Az ökoturizmus társadalmi-gazdasági szerepét befolyásoló tényezők vizsgálata és elemzése
Pappné Nagy Valéria 2010.02.12. Dr. Balázs Judit A magyar gazdaság transznacionalizálódási folyamata 1989–2009
Papp-Váry Árpád 2007.06.29. Dr. Józsa László Az országimázs szerepe az európai uniós csatlakozásban
Parragh Bianka 2011.02.11. Dr. Herczeg János A hazai kis- és középvállalatok helyzete, túlélési esélyei
Pápai Erzsébet 2005.06.24. Dr. Lett Béla Közép- és kisvállalkozások értékelése
Pétervári Zsófia 2015.02.13. Dr. Pataki László Az Európai Unióban alkalmazott személyi jövedelemadó rendszerek összehasonlító elemzése, különös tekintettel a magyar személyi jövedelemadó rendszerre
Petőné Csuka Ildikó 2011.07.01. Dr. Somogyi Ferenc Emberitőke-elemzés a gazdaságtudományi alapképzést folytató intézménytípusok körében
Pirger Tamás 2015.02.13. Dr. Herczeg János A rendvédelmi szervek szervezetikultúra-vizsgálata
Polgárné Hoschek Mónika 2011.07.01. Dr. Závoti József Statisztikai idősorelemzés a tőzsdén
Polyák Imre 2008.06.20. Dr. Nyikos László A különböző számviteli rendszerek összehasonlítása, változásai, várható integrációs folyamatok
Resperger Richárd 2015.02.13. Dr. Artner Annamária A magyar gyermekvédelem a változások tükrébe, kiemelten a gyermekvédelmi szakellátás a 21. század elején
Rostáné Riez Andrea 2014.06.28. Dr. Schmidt Péter A közösségi gazdálkodás érvényesítése a szociális szolgáltatások területén, különös tekintettel a családok támogatására
Schmid, Joahim 2010.02.12. Dr. Székely Csaba Kriesenmanagement mittelständischer Unternehmen im Zusammenwirken von Unternehmen und Banken
Sebes József 2008.06.20. Dr. Báger Gusztáv A pénzügyi ellenőrzési rendszer fejlesztésének aktuális kérdései, különös tekintettel az oktatási ágazat területén
Sheereda Al-Mutari 2008.06.20. Dr. Gidai Erzsébet The quality of healthcare services in the State of Kuwait
Simon Éva Dr. 2012.07.06. Dr. Dézsy József A kardiológiai rehabilitáció nemzetgazdasági jelentősége
Simon Fiala Zsolt 2005.07.01. Dr. Gidai Erzsébet A gazdálkodás sajátosságai az egészségügyben, különös tekintettel a regionális különbségekre
Spitz, Yvonne Melanie 2012.07.06. Dr. Székely Csaba Beziehungsausrichtungen zwischen Studierenden und der Hochschule -Entwicklung und Implementierungsansätze eines Beziehungsmodells
Sterbenz Tamás 2007.06.29. Dr. Szűts István Döntési folyamatok elemzése a menedzsmentben
Svéhlik Csaba 2005.07.01. Dr. Andrássy Adél A beszállítói háttéripar kihívásai az autóiparban
Szabóné dr. Pataky Eszter 2005.07.01. Dr. Józsa László Közigazgatásunk és a marketing (hiányzó) kapcsolata
Szalai Ákos 2007.06.29. Dr. Hoós János Adóverseny a magyar önkormányzatok között
Szirtes Tamás 2011.07.01. Dr. Szűts István Management of knowledge sharing patterns
Szitás József 2006.06.30. Dr. Gidai Erzsébet A felsőoktatás finanszírozásának változásai
Szóka Károly 2008.02.29. Dr. Lett Béla A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata
Tatay Tibor 2009.07.10. Dr. Pataky László A háztartások megtakarításai Magyarországon
Tóth Ágnes 2007.06.29. Dr. Fábián Attila A távoktatás helye az elektronikus kereskedelemben és az oktatásban
Tóth Balázs István 2014.02.14. Dr. Fábián Attila
Dr. Jankó Ferenc
A területi tőke szerepe a regionális- és városfejlődésben – esettanulmány a hazai középvárosok példáján
Tóth Gergely 2009.07.10. Dr. Lentner Csaba Pénz- és tőkepiacok prudenciális szabályozásának változásai Magyarországon
Tóth Zsolt 2009.07.10. Dr. Bessenyei István Tudáshálók a gazdasági felsőoktatásban
Tóthné Szabó Erzsébet 2010.07.02. Dr. Lett Béla A kiegészítő melléklet szerepe és tartalma a számviteli információ hordozta "megbízható és valós kép" kialakításában
Uglyai György 2006.06.30. Dr. Gyöngyösy Zoltán Személyzeti marketing a hazai nagyvállalatok gyakorlatában
Varga Imre 2009.07.10. Dr. Lett Béla A valódiság elvének érvényesülése a magyar számviteli rendszerben
Varga Norbert 2013.07.05. Dr. Kulcsár László A Biblia és a Korán gazdaság és társadalomképe – a két forrás komparatív elemzése
Varga Szabolcs Dr. 2010.02.12. Dr. Bodnár Gabriella Alternatív konfliktusmegoldási lehetőségek a szervezetek gyakorlatában
Vágyi Ferenc Róbert 2005.07.01. Dr. Lentner Csaba A magyar és a nemzetközi adózás összehasonlítása, különös tekintettel az SZJA, TAO és Ausztria, Németország, Írország adórendszerére
Veres Pál 2008.06.20. Dr. Gidai Erzsébet A felsőoktatás tankönyvellátási rendszerének intézményi elemzése
Vértesy László Dr. 2010.07.02 Dr. Blahó András Az Európai Unió lehetséges bővülései, különös tekintettel a magyar kapcsolatokra
Vértesy László Dr. 2011.07.01. Dr. Báger Gusztáv A biztosítás szerepe a vállalati pénzügyi finanszírozásban
Zarándné Vámosi Kornélia 2013.07.05. Dr. Herczeg János Az értékelemzés új eredményei az innovációs folyamatban (A gyógyszeripar és egészségügy példáján)
Závoti Józsefné Dr. 2010.02.12. Dr. Andrássy Adé A fogyatékossággal élők támi integrációja a képzéoglalkoztatás és a rehabilitáció összehangolásával a hazai viszonyok és az Európai Uniós elvárások függvényében
Zónáné Czunyi Anikó 2008.06.20. Dr. Székely Csaba Változásmenedzsment válságos környezetben