Képzés

Felvételi eljárás


Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola


A doktori képzést szervező hivatal

Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

A doktori képzést szervező felelős személyek

Vezető: Prof. Dr. Kiss Éva DSc egyetemi tanár
Doktori koordinátor: Dénes Hargita
Telefon: (99) 518-106
E-mail: lkk-doktori@uni-sopron.hu

Doktori képzési programok

 • Vállalatgazdaságtan és menedzsment
 • Marketing
 • Pénzügy
 • Nemzetközi gazdálkodás
 • Humánerőforrás

A jelentkezési laphoz szükséges mellékletek

 • önéletrajz;
 • egyetemi oklevél és leckekönyv hiteles másolata;
 • idegennyelv-tudást igazoló okirat(ok);
 • tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése (szakmai tevékenység dokumentálása: TDK munka, tanulmányi verseny, publikációk különlenyomata, oklevelek stb.); egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a tudományos (publikációs) tevékenység dokumentálása, különlenyomatok;
 • részletes kutatási tématerv és javaslat a témavezető személyére;
 • költségtérítéses hallgatók esetében a kutatóhely igazolása a kutatási feltételek biztosításáról (ez lehet tanszék vagy kutatóintézet);
 • a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány
 • lehetőség szerint a szakterület legalább egy elismert szaktekintélyének írásos véleménye; egyéni felkészülőknél ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, doktori fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől.

A doktori képzésre pályázhatnak mindazok, akik

 • a választott tudományterület (tudományág) jellegének megfelelő, legalább jó rendű egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereztek vagy más olyan egyetemi (MA/MSc) végzettséggel rendelkeznek, amely a választott tudományágban (doktori iskolában) a szükséges megalapozó szakmai ismereteket biztosítja. (Az adott doktori iskola tanácsa a legalább jó rendű oklevéllel kapcsolatos követelménytől csak rendkívül megalapozott tények tükrében tekinthet el. A felvételi eljárás során azonban ilyen esetben az oklevél minősítésére pont nem adható);
 • legalább egy világnyelvből legalább középfokú (B2) komplex államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek;
 • pályázatukban olyan kutatási témát javasolnak, amelyet művelésre érdemes és illeszkedik Doktori Iskola profiljába.

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.


A felvételi elbeszélgetés helye és időpontja

A felvételi helyéről és pontos időpontjáról (adott év júniusában) levélben értesítjük a pályázókat.
A felvételi döntés: várhatóan adott év július közepe.
A felvétellel és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók a Működési Szabályzatban megtalálhatóak.

Prof. Dr. Kiss Éva DSc
a Doktori Iskola vezetője